O SPOLOČNOSTI

Hlavným dôvodom vzniku realitnej kancelárie CENTRUM BÝVANIA, s.r.o.  boli nové vízie a ciele realitných kolegov pôsobiacich na tomto trhu a ktorých skúsenosti a neustála prax siahajú až do roku 2006/2007.

Ku vzniku spoločnosti nás tiež viedli skúsenosti nielen z oblasti realít, ale aj bankového sektoru, podnikateľskej sféry a finančného trhu, pre poskytnutie komplexného realitného servisu našim klientom, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci, právnické osoby, developérske spoločnosti i zahraniční klienti.

Vízie našej spoločnosti vychádzajú z predstáv každého člena našej spoločnosti a tvoria podstatu našich hodnôt a ambícií, preto imidž spoločnosti vyjadruje a zároveň tvorí základ a podstatu týchto hodnôt na ktorých budujeme spoločnosť.

Ďalšou víziou je presadiť dobré a uznávané meno spoločnosti na realitnom trhu.

Vytvorili sme realitnú spoločnosť, ktorá dokáže klientom poskytnúť skutočne kvalitný, profesionálny a komplexný servis v oblasti realitného poradenstva, právneho poradenstva a služieb, tiež  neustále zlepšovanie starostlivosti o klientov, načúvanie a porozumenie ich individuálnych potrieb a požiadaviek prostredníctvom aktívnej komunikácie, založenej na vzájomnej dôvere a  diskrétnosti.

Po niekoľkoročných skúsenostiach a praxe sa i naďalej neustále vzdelávame, aby sme vedeli čo najlepšie zabezpečiť potreby, predstavy a požiadavky každého nášho klienta, odborným a profesionálnym vzdelávaním celého tímu.

S dlhoročným know – how, efektívnym manažmentom, marketingovými postupmi a neustálym zdokonaľovaním našich technológií napredujeme ako silná značka na realitnom trhu, kde sa s radosťou spolupodieľame na splnení  túžob a predstáv o bývaní.

Dôležité je pre nás budovanie dobrého mena a rozšírenie dobrej povesti, z toho dôvodu kladieme dôraz nielen na profesionalitu, serióznosť, ale najmä na spätnú väzbu na základe referencií našich spokojných klientov, ale i vo forme rôznych podnetov  (napríklad: pozitívne spätné väzby, návrhy na zlepšenie, pripomienky, otázky),  za čo Vám úprimne ďakujeme, umožňujete nám tým  cestu k zlepšeniu, ktorá prispieva k vyššej kvalite poskytovania našich služieb.

Veríme a vychádzame  z našich najzákladnejších priorít ktoré determinujú našu každodennú prácu a sú nimi hlavne tieto:

  • Klient: Každý klient je osobnosť a má svoju autenticitu odrážajúcu jeho vnútorné hodnoty a predstavy, preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne pre splnenie jeho konkrétnych požiadaviek,
  • Dôvera:  patrí k jednej z našich základných hodnôt a preto nás klienti vnímajú ako spoľahlivého partnera na ceste za novým životom,
  • Odbornosť: vychádzame z toho, že len neustále vzdelávanie sa zvyšuje kvalitu našich služieb a profesionálny prístup,
  • Pomáhať: Pomáhame ľudom nielen nájsť tú pravú nehnuteľnosť a zrealizovať kúpu, či predaj, ale i v čase problémov a nepriaznivej situácie, klientovi pomáhame, podporujeme a sprevádzame ho až do úplného vyriešenia tak, aby mal zabezpečenú potrebu bývania i napriek problému ktorý uňho nastal z rôznych nepriaznivých aspektov,
  • Budovať: Budujeme si na základe aktívnej komunikácie s klientom dlhodobé vzťahy, ktoré nekončia zrealizovaním kúpy, či predaja, ale práve naopak začínajú,
  • Dobré a uznávané  meno spoločnosti:  CENTRUM BÝVANIA stavia na základe modernej firemnej kultúry, riadi sa hodnotami ktorých východiskom sa stáva správanie sa a konanie celého tímu a teda charakter spoločnosti definujeme týmito vlastnosťami a
  • Hodnotami: čestnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, orientácia zameraná v prvom rade na záujmy klienta, kreatívnosť, rešpekt, dôvera, odbornosť, nadčasovosť, individuálna starostlivosť, spokojnosť,
  • Priorita: Našou hlavnou prioritou je spokojnosť klientov a našou odmenou sú ich odporúčania a referencie,
  • Poslanie: Výsledkom nášho poslania je to na čom nám najviac záleží a záleží nám na Vás.

 

Predsa  len, predaj či kúpa nehnuteľnosti predstavuje významný krok v živote každého z nás a stáva sa našou investíciou na dlhé obdobie, preto je veľmi podstatný správny výber, načasovanie a zváženie si svojich vlastných kritérií pre tú ,,pravú“, ktorá sa stane naším domovom. Zvoľte si preto spoľahlivého partnera v realitách, ktorý Vás povedie od samého začiatku až po úspešné zrealizovanie kúpy, či predaja.

Naše 10-ročné pôsobenie na realitnom trhu, znamená, že reality nie sú pre nás povolaním, ale poslaním a životným štýlom.

Pomáhame klientom na ceste za novým životom.