KONTAKT

 

CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (Reality Bývanie)                                                              

Kancelária: Murgašova 3 (3. poschodie, č. dverí 9), 040 01 Košice  I                            

Sídlo: Amurska 1, 040 12 Košice

DIČ: 202 378 6864  

IČO: 47 183 764

Zapísaná v Obchodnom  registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 32501/V

Č.účtu: SK97 1100 0000 0029 4406 5740

Tel.: 0908374828 , 0918265958

E-mail: info@centrumbyvania-reality.sk

 

                              

CENTRUM BÝVANIA

CENTRUM BÝVANIA

Maklér

0915 188 580

Mgr. Michal Tokár

Mgr. Michal Tokár

Maklér- konateľ

0918265958

Bc.Ladislav Pallér

Bc.Ladislav Pallér

Maklér- konateľ

0908374828

Roland Dula

Roland Dula

Finančný špecialista

0918548235